Jaunumi (19.09.)

Šobrīd projekts tuvojas noslēgumam un maiņas punkta darbība tiks nodrošinātai vēl līdz 28. septembrim, pēc kura apkoposim informāciju par iegūto pieredzi un publicēsim vadlīnijas un rekomendācijas ik vienam, kurš vēlas atvērt šāda veida maiņas punktus!

 

Seko līdzi aktuālajai informācijai biedrības FREE RIGA un Rīgas enerģētikas aģentūras sociālajos tīklos, kā arī šajā mājas lapā!

Par projektu

Mēs gribam veicināt saprātīgu resurusu izmantošanu būvniecības nozarē, testējot iespēju Latvijā attīstīt vietas, kurās iedzīvotāji var nodot un saņemt kvalitatīvu un lietojamu remontmateriālu un būvmateriālu atlikumus, kuri citkārt nonāktu atkritumos. 

Mūsu vīzija ir tāda aprites sistēma, kura mazina ierasto lineārās ekonomikas paradigmu “paņem - lieto - izmet”. Mēs vēlamies radīt iespēju ik vienam atbildīgi rīkoties ar remontmateriālu pārpalikumiem, nododot tos tālākā lietošanā citiem, tādejādi veicinot aprites ekonomiku, kuras mērķis ir dabas resursu patēriņa mazināšana un aizsardzība.

Projekta ietvaros līdz augustam nodrošināsim remontlietu un būvmateriālu maiņas punktu, kurā būs iespējams nodot un paņemt lietojamus, kvalitatīvus materiālus, kā arī veicināsim sabiedrības un dažādu partneru iesaisti, lai kopīgi vērtētu nepieciešamos soļus šādas vietas pilnveidošanai. 

Projekta rezultātā radīsim ik vienam pieejamu zināšanu un pieredzes bāzi - biznesa modeļa koncepciju šādas vietas izveidei, lai ikvienam interesentam ir iespēja šādu punktu izveidot jebkurā Latvijas vietā. 

Remontlietu un būvmateriālu maiņas punkta izveidi nodrošina biedrība FREE RIGA, sadarbībā ar Rīgas pašvaldības aģentūru “Rīgas enerģētikas aģentūra”, kura ir atbildīgā iestāde projekta „Pāreja uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā “URGE”” ieviešanu. Projekta mērķis ir izstrādāt integrētu rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā Rīgas pilsētas pašvaldībā.

 

Vairāk informācijas par projektu šeit.